Navigatie

Bezichtigingen:

04 juli t/m 05 september 2018 op woensdag-, donderdag-, vrijdag- & zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Kosten torenbeklimming € 1,50 p.p. Er worden op verzoek rondleidingen gegeven. Rondleidingfolders zijn in meerdere talen verkrijgbaar.


facebook     twitter     instagram     email

Titus Brandsma Huis

In 2010 kon het Titus Brandsma Huis uitwendig geheel worden geschilderd. Dit werd mogelijk dank zij financiële ondersteuning van de Titus Brandsma Parochie, die 50% van de kosten voor haar rekening nam. Het probleem is dat aan het als rijksmonument geregistreerde gebouw een woonhuisfunctie is toegekend en dat daardoor geen onderhoudssubsidie kan worden verkregen.

Nieuwe luidklok

Op woensdag 3 oktober 2007 werd onder grote belangstelling de luidklok van de voormalige Sint Johannes de Doperkerk in Leeuwarden in de toren van de Sint Bonifatiuskerk gehesen. Met de drie daar hangende klokken zal deze extra klok een viergelui gaan vormen. Het plaatsen gebeurde op initiatief en op kosten van de Titus Brandsma parochie. De stichting gaf als eigenaar van het complex hiervoor toestemming, nadat uit sterkteberekeningen was gebleken dat ophanging van deze extra klok verantwoord was.

 

Renovatie sacristie

Na de eerste fase van de renovatie van de sacristie is ook de tweede gereed gekomen. Na moeizame arbeid gedurende twee jaren is ook het grote vertrek klaar. Kasten en deuren werden geverfd in de kleuren, die ook in het Titus Brandsma Huis zijn gebruikt. Het meubilair werd gerestaureerd, stoelen opnieuw bekleed en vloerbedekking vernieuwd. Ook kreeg het gebouw een eigen cv-installatie. Door deze renovatie kreeg de parochie de beschikking over een fraaie sacristie en de stichting over een mooie pauzeruimte voor solisten en dirigent bij concerten. Ook de bijsacristie werd gerenoveerd en wordt nu als Willibrordkamer gebruikt als gespreksruimte. Zoals op de foto's is te zien ademt het geheel een voorname sfeer uit. De bovenzaal werd nieuw geschilderd en wordt binnen de parochie als repetitieruimte voor koren gebruikt, terwijl de stichting het de functie van pauzeruimte voor koren bij concerten heeft toebedeeld.

ontwerp & onderhoud KAD Leeuwarden © Stichting Bonifatiustoren